ปัจจุบันการใช้งานของ Smartphone และ Tablet โดยเฉพาะในฝั่งของ Android มีอุปกรณ์เสริมออกมาให้ร่วมใช้งานหลายชนิด เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานในประเภทต่างๆ USB OTG หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆว่า USB On The Go ก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นำอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อด้วย USB มาใช้บนอุปกรณ์ที่เป็น Smartphone หรือ Tablet ของ Android ได้  USB OTG จะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่ก็ไม่ใช้ว่า USB OTG  จะรองรับการใช้งานได้กับ Smartphone หรือ Tablet ทุกรุ่น จะต้องตรวจสอบการใช้งานการรองรับ  OTG ได้ด้วย Application ก็คือ USB OTG Checker  ซึ่งสามารถ Download ผ่าน Play Store

2016-01-27 05.20.53

 

และเมื่อติดตั้ง App แล้ว เปิดขึ้นมาให้กด Check Device OS on USB แล้วดูผลลัพท์ที่ขึ้นมาตามรูป

อุปกรณ์ที่สนับสนุน USB OTG  จะขึ้นดังรูป

2016-01-27 05.22.44

 

 

รูปแบบการใช้งาน  ไม่ว่าจะเสียบแฟตไดว์  เม้า  แป้นพิมพ์  หรืออุปกรณ์ ต่างๆ ที่เป็น USB  ตามแต่ความต้องการครับ

MA-503

https://www.snnit.com